Citattecken

Citattecken (eller citationstecken) används för att markera början och slutet på ett citat. Kan vardagligt även användas för att markera att ett ord eller uttryck är menat som ironi eller att det är otypiskt i det aktuella sammanhanget.

I text är typografiska citattecken att föredra framför raka. I svensk text används normalt högerställda dubbla citattecken (”, liknar 99), men i exempelvis texter på engelska är det inledande citattecknet vänsterställt (“, liknar 66). Enkla citattecken kan också användas för citat (till exempel inuti ett annat citat) eller för att ange betydelse. Om typografiska citattecken saknas på ditt tangentbord kan du använda nedanstående guide som hjälp.

Högerställt dubbelt citattecken

Högerställt enkelt citattecken

Vänsterställt dubbelt citattecken

Vänsterställt enkelt citattecken

Mer om citattecken

Du kan läsa mer om citattecken på följande platser: